afluisteren

Bescherm advocaten tegen afluisteren door hun eigen overheid

Dat de Britse geheime diensten routinematig advocaten afluisteren, is duidelijk in strijd met het Europees recht op vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt. In een Britse rechtszaak die door onder andere Amnesty International is aangespannen, zijn documenten die dat aantonen openbaar gemaakt. Samen met drie Groene collega's uit Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk heb ik een brief aan de Europese Commissie gestuurd om opheldering te vragen.